Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Swish

Avance Acoustic A10 Classic

  • 17 990 kr

Musikalisk till tusen.Med nya A10 CLASSIC, var vårt mål att erbjuda en audiofil integrerad förstärkare inspirerad av den berömda X-i1100, berömd för sin förföri

I lager hos leverantör, skickas oftast inom 1-2 arbetsdagar. Längre leveranstider kan förekomma.
Dela
Artikelnummer: 317
Leverantör: Advance Acoustic

Musikalisk till tusen.

Med nya A10 CLASSIC, var vårt mål att erbjuda en audiofil integrerad förstärkare inspirerad av den berömda X-i1100, berömd för sin förföriska musikalitet och livlighet!
A10 är helt integrerad för framtiden och lätt att använda. Även om dess klassiska design förblir tidlös, kombinerar den en ECC81/12AT7 rör-förförstärkare med en 2x130W klass AB push-pull förstärkare. Kort sagt, det bästa av två världar.
Modernitet visas också tack vare en mikroprocessor som hanterar alla funktioner som aktiveras av den centrala kodaren, på vilken ett långt eller kort tryck gör att du kommer åt menyerna.
Vi kan bläddra igenom ingångarna: 6 analoga på RCA inklusive en MM phono med tre kapacitansinställningar (100, 200, 320 pf), en symmetrisk linje på XLR, 5 digitala inklusive 3 optik, en S/PDIF och en USB-ljud, plus en kontakt för en bluetooth-mottagare XFTB01 aptX eller XFTB02 aptX HD. En USB-A accepterar ljudfiler MP3 från en walkman eller en USB-nyckel.

Originalitet: två HDMI, inklusive en för en DVD för att dra nytta av kvalitetsljudsignalen från A10, och en HDMI ARC för att ansluta kunna styra volymen med tv fjärren. Det kan aktiveras i System Setting-menyn.
Här visas också information om systemet, val av högtalare (A,B eller A+B).
Trigger In/Out-kommandot slår på och av A10 på avstånd, eller från den till en annan enhet som är ansluten via minijacken.
A10 erbjuder möjligheten att ansluta två subwoofers och utgångsmodulering separat på förförstärkaren eller förstärkaren.
En fast utgång Rec Out är avsedd för en kassettspelare, MD eller vad som helst.
På baksidan aktiverar High Bias-omkopplaren i klass A på de första 10 watten från effektsteget.
A10 får många bra recensioner och kan till och med ge bra mycket dyrare förstärkare en match om ditt öra.SPECIFICATIONS
POWER OUTPUT 8Ω, 4Ω and 2,66Ω 130W, 190W and 250W
OUTPUT LEVEL Unbal. (max vol.) 9 volts
FREQUENCY RESP. (+/-3dB) 20Hz - 80 kHz
DISTORTION < 0.006% @1KHz/1W < 0.02%@32W
SIGNAL TO NOISE HN 98dB
OUTPUT IMPEDANCE 10KΩ
DAC DIGITAL AUDIO AKM AK4490 (32bit - 768kHz)
DIGITAL AUDIO PCM TRANSCEIVER AK4118
INTERFACE DE RECEPTION USB/DSD
* Optical input supporting : 24bit - 96kHz PCM
* Coaxial input supporting : 24bit - 192kHz PCM
* USB audio PCM input supporting 24bit/32bit 44,1kHz - 384kHz
* USB audio PCM input supporting 2.8MHz (DSD64)-DOP/5.6MHz,
(DSD128)-DOP/11.2MHz (DSD 256)-DOP
AC INPUT 115/230V 50/60Hz
POWER CONSUMPTION MAX Max 900W
DIMENSIONS H. 175 x l. 385 x D. 430
NET WEIGHT 14,5 kg

Test Hemmabiotidningen

MUSICAL EVIDENCE

With our new A10 CLASSIC amplifier, our aim was to offer an audiophile integrated amplifier inspired by the famous X-i1100, praised for its seductive musicality and liveliness !
The A10 is fully integrated into the future and easy to use. Although its classic design remains timeless, it combines a ECC81/12AT7 tube preamplifier with a 2x130W class AB push-pull amplifier. In short, the best of both worlds.
Modernity is also displayed thanks to a microprocessor which manages all the functions enabled by the central encoder, on which a long or short press allows to access the menus.
We can scroll through the inputs: 6 analog on RCA including an MM phono with three capacitance settings (100, 200, 320 pf), a symmetrical line on XLR, 5 digital including 3 optics, one S/ PDIF and one USB audio, plus a connector for a bluetooth receiver XFTB01 aptX or XFTB02 aptX HD. An USB-A accepts audio files MP3 from a walkman or a USB key.

Originality: two HDMI, including one for a DVD in order to benefit from the quality audio signal from the A10, and a HDMI ARC to connect a screen to CEC protocol, can be activated in the System Setting menu.
Here are shown also information about the system, speaker selection (A,B or A + B), loudness adjustment, serious, acute or bypass, the setting auto standby (or not) spread from 5 to 90 min.
The trigger In / Out command switching on and off the A10 at distance, or from it to another device connected by the minijacks.
The A10 offers the possibility of connect two subwoofers and output modulation separately on the preamp or amplifier.
A fixed output Rec Out is intended for a cassette player type recorder, MD, or whatever.
In back, the High Bias switch activates the polarization in class A on the former watts from the power stage.
The A10 wins all the votes, can even show to much more ambitious and expensive than him.

A great success in perspective !